Każdego roku w naszym kraju dochodzi do ok. 10 tysięcy pogryzień ludzi przez psy. Niestety bardzo często ich ofiarami są dzieci. Z drugiej strony, słyszymy o okrucieństwie ludzi w stosunku do psów. Schroniska w Polsce dosłownie pękają w szwach, nadal kupujemy psy jako prezenty, aby spełnić chwilowe zachcianki naszych dzieci. Nadal wszechobecny jest brak poczucia odpowiedzialności za swojego psa, brak świadomości, że jest to żywe stworzenie, że aby nie stanowił w przyszłości zagrożenia, należy mu stworzyć odpowiednie warunki, odpowiednio go wychować i otoczyć opieką przez kolejnych wiele lat.

Stawiając sobie za cel uświadamianie w tym zakresie społeczeństwa, w trosce o jego bezpieczeństwo, w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz jako miłośnik psów,  prowadzę opisane szkolenia i prelekcje.

Oferta ta jest skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób, które podczas wykonywania pracy zawodowej są narażone na atak ze strony psa (inkasenci, listonosze, pracownicy socjalni itp.) Tematami szkolenia opartego na prezentacji multimedialnej i wzbogaconego filmami oraz pokazem umiejętności mojego psa są między innymi: aspekty moralne, historyczne, społeczne i prawne funkcjonowania psa i w środowisku człowieka, odpowiedzialność za psa, poznanie mowy ciała psa, zdobycie umiejętności właściwej oceny sytuacji i unikania zagrożenia ze strony agresywnego psa oraz nauka właściwego zachowania podczas bezpośredniego ataku ze strony psa, w celu zminimalizowania jego skutków.